radio-cast


YYY
यहाँ केही रेडियो रखिएका छन खोलेर बजाउनु होला
बजाउनु पहिले छेउको साइडबारमा रहेको सगरमाथा टी भी बंद गर्नुहोला ।(कान्तिपुर ऍफ़ एम्)


बी ऍफ़ बी एस गोरखा रेडियो


नेपाल ऍफ़ एम्माछापुछ्रे ऍफ़ एम्
सगरमाथा टेलिभिजन च्यानल


width="337" type="application/x-oleobject" height="303" id="Player" standby="Loading Microsoft

Windows Media Player components..." classid="CLSID:6BF52A52-394A-

11d3-B153-00C04F79FAA6"
>


name="URL"/>class="wmnbav" autostart="1" showstatusbar="1" type="application/x-mplayer2" height="303" src="mms://64.62.166.162./sm" id="Player2" showdisplay="0" width="337" showcontrols="1"
/>

भर्खरै थपिएका पोष्टहरू

पछिल्ला समाचारहरु

प्रवास खबर

स्थानिय समाचार

[सुन्दरसंसार-मनोरञ्जनात्मक वेभपत्रिका,आज तपाइँले हेर्नुभयो?]